Stichting Regionale Archeologie Gheestmanambocht

 

Voor informatie over de excursie en de lezingen van Stichting RAG, zie Agenda en nieuws

 

 

Over Stichting RAG

 

De doelstellingen van Stichting Regionale Archeologie Gheestmanambocht (RAG) zijn o.a. het stimuleren van archeologisch en cultuurhistorisch onderzoek én het openbaar maken van de resultaten van dit onderzoek.

De Stichting RAG is (in 2005) opgericht omdat bij bestaande historische verenigingen deze activiteiten onvoldoende aan bod kwamen. Daarnaast was de deelname aan allerlei (inter-)gemeentelijke activiteiten noodzakelijk o.a. om in en rond de uitbreiding van het Recreatiegebied Geestmerambacht het behoud van archeologische en cultuurhistorische waarden te waarborgen.

De Stichting RAG is lid van AWN Afd. Noord-Holland Noord, waar naast individuele leden ook andere archeologische werkgroepen in Noord-Holland Noord lid van zijn.

De Stichting RAG richt zich voornamelijk op het oorspronkelijke Geestmerambacht, maar in voorkomende gevallen ook op de Schager en Niedorper Koggen en overig Noord-Holland Noord. Zie de kaart van Blaeu.

De educatieve taak van RAG uit zich in het organiseren van excursies, lezingen en museumbezoeken. Ook deze website zal zo veel mogelijk informatie verspreiden.

Twee maal per jaar verschijnt het informatieblad Poldergeest, dat donateurs van St. RAG en leden van AWN Afd. Noord-Holland Noord gratis ontvangen.

 

 

Donateur worden van de Stichting RAG

 

Heeft u of heb jij belangstelling voor lokale archeologie en cultuurhistorie? Word dan donateur van de Stichting RAG.

Dit kost slechts € 15,00 per jaar. U krijgt dan 2 x per jaar ons nieuwsbulletin Poldergeest.

U kunt zich aanmelden bij de penningmeester. Vermeld hierbij uw naam, adres en e-mail.

 

Alleen donateurs die tijdig hun donatie hebben voldaan, ontvangen de Poldergeest.

 

Het bestuur van de Stichting RAG bestaat uit:

 

Verena Schulze, voorzitter

Frans Nieuwenhout, penningmeester, redacteur Poldergeest

Peter Hoebe, secretaris

Ingrid Heijen, bestuurslid

 

Het e-mailadres van de St. RAG is info(at)rag-archeologie.nl

 

De betaalrekening van St. RAG is NL85 INGB 0000 7791 46 t.n.v. Stg Reg Arch Gheestmanambocht te Alkmaar.

 

Stichting RAG is statutair gevestigd in Dijk en Waard en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, nr. 37116370

De Stichting RAG heeft per 1 januari 2014 de culturele ANBI-status gekregen. Lees hier meer over ANBI en RAG.

De privacyverklaring van Stichting RAG vindt u hier.