Agenda & Nieuws

 

Agenda

  • Excursie naar Huis van Hilde en Provinciaal depot op 13 oktober 2022. Lees hier meer.
  • De Stichting Regionale Archeologie Baduhenna heeft een expositieruimte op het GGZ-terrein in Heiloo en er worden regelmatig lezingen georganiseerd. Lees hier meer.
  • Kijk voor regionale archeologie- en aanverwante evenementen op de kalender van Erfgoed Alkmaar.
  • Kijk voor landelijke archeologie-evenementen op de website van AWN.

 

Organiseert u in de regio Geestmerambacht of Schagen e.o. een evenement op archeologisch of cultuurhistorisch gebied en wilt u dat dit evenement geplaatst wordt op deze agenda?

Stuur dan een e-mail naar de webmaster.

Nieuws

 

 

Over excursies en lezingen die geweest zijn:

 

LITERATUUR BIJ DE EXCURSIE OP 18 JUNI 2022

 

Voedingsgewoonten en milieuomstandigheden op en rond de terp Hartendorp in Warmenhuizen (12e-13e eeuw). Klik hier. Download begint direct; kijk in uw downloadsmap.

 

Gewandelde route: klik hier.

 

 

 

LITERATUUR BIJ DE LEZING VAN 24 MEI 2022

Proefschrift Wouter Roessingh, Dynamiek in beeld: onderzoek van West-Friese nederzettingen uit de bronstijd, 2018, klik hier

Archeologie langs de Westfrisiaweg. Opgravingen van vindplaatsen uit de late prehistorie, middeleeuwen en Nieuwe Tijd in het tracÚ van de Westfrisiaweg, W. Roessingh en A.J. Tol, ADC Archeoprojecten en Archol, ADC Rapport 5000, Archol Rapport 461, 2019, klik hier en hier (downloads beginnen meteen, kijk in uw downloadsmap). 

Over zaaien en oogsten. Dit rapport presenteert de uitkomsten van een studie naar de kwaliteit en bruikbaarheid van archeologische rapporten voor synthetiserend onderzoek. Klik hier.

Landschap vol leven. De archeologie van de Westfrisiaweg. Klik hier.

Wild West Frisia. The Role of Domestic and Wild Resource Exploitation in Bronze Age Subsistence. Klik hier.

After the deluge. A palaeogeographical reconstruction of Bronze Age West-Frisia (2000-800 BC). Klik hier.

Reigersborg Zuid V, een recente opgraving in Hoogkarspel door Frans Nieuwenhout. In Poldergeest 29, blz. 21-23. Klik hier.

 

Bronstijdbewoning in Hoogkarspel door Frans Nieuwenhout. In Poldergeest 33, blz. 18-26. Nog niet digitaal beschikbaar, wel te koop bij Stichting RAG. Klik hier.

 

 

 

LITERATUUR BIJ DE LEZING VAN 1 JUNI 2022

 

Bewoning langs het Oer-IJ (1e-16e eeuw) door Frits David Zeiler. Klik hier.

 

Nat en droog: namen in het Oer-IJ-gebied door Frits David Zeiler. Klik hier.

 

Waterstand en waterstaat in het Oer-IJ-gebied (circa 950-circa 1600) door Frits David Zeiler. Klik hier.

 

Geesten van Holland door Frits David Zeiler. Klik hier.

 

Canon van Egmond door Frits David Zeiler. Klik hier.

De Rekere: veenriviertje of kanaal? door Frits David Zeiler. In Poldergeest 27, blz. 4-6. Klik hier.