Archief

 

Poldergeest

 

Poldergeest is het nieuwsbulletin van de Stichting Regionale Archeologie Gheestmanambocht (RAG) en van AWN Afd. Noord-Holland Noord. Het blad verschijnt twee maal per jaar.

 

Bekijk hier de reeds verschenen nummers van Poldergeest

[klik hier voor gebruiksaanwijzing].

 

Index van alle in Poldergeest verschenen artikelen: klik hier.

 

Poldergeest 34

Van de redactie
Van varen naar rijden. Verhalen over de ruilverkaveling in de polder Geestmerambacht
De oudste middeleeuwse sarcofagen in Noord-Holland
De ‘discutabele’ aanwezigheid van Vikingen op Wieringen
Veenhuizen revisited
Witsmeer/Schagerwaard op een oude kaart
Houtje van Heiloo nader bekeken
Even voorstellen: Peter Hoebe
Tegelproject “Ons dijk en Waard”
Excursie Warmenhuizen, een verslag
Nieuws van de Archeologische Werkgroep Kop van Noord Holland
Excursie Huis van Hilde
In Memoriam Lia Vriend
Tentoonstelling Palmhoutwrak

 

Poldergeest 33

Van de redactie
Waar is Deek? Bevatten archeologische gegevens aanwijzingen voor het bestaan van Deek?
Archeologisch bureauonderzoek - De Punt in Langedijk
Oude markeringsboei in IJsselmeer gevonden
Opgraving Oosterland te Wieringen
PAN-vondsten in Noord-Holland Noord
Nieuwe Metaalleidraad
Nieuwe publicaties
Lezingen en excursie van St. RAG in 2022

 

Poldergeest 32

Van de redactie
Column: Een prozagedicht in het Geestmerambacht of…. Zit je hier goed?
Verandering van spijs – tienduizend jaar voedselbereiding en eetgewoonten
Kaart van de polders tussen “Ames Weel” en “Outkerspel” uit 1567
Bronstijdbewoning in Hoogkarspel
Nieuwe publicaties
Lezingen en excursie van St. RAG in 2021

 

Poldergeest 31

Van de redactie

Column: Terugblik

Het houtje van Heiloo: oudste houten werktuig van Nederland of een prehistorisch dwaallicht?

Kaerte van de heerleikheeden Schorel en Camp

Het kerkhof van Vronen in Sint Pancras

Onze najaarslezingen worden uitgesteld

Onderzoek naar scheepswrakken op de bodem van de Hoornse Hop

Vijfentwintig jaar intensief samenwerken heeft zijn vruchten afgeworpen

Agenda

 

Poldergeest 30

Column: Archeologie in tijden van Corona

Speuren naar tramsporen in de Kop

De 18e -eeuwse runderpest (pestis bovina) in Langedijk

Kaartbeeld van het Geestmerambacht in oorlogstijd

Belangrijke invloeden op de voedselproductie in het Geestmerambacht

Archeologisch onderzoek in de Domeynen in Sint Pancras

Lezingen van Stichting RAG in 2019 en 2020

Opgraving in Zuiderloo van start

Beeldvormende vergadering archeologiebeleid gemeente Hollands Kroon

Nieuwe publicaties

Agenda

 

Poldergeest 29

Van de redactie

Column

AWN in gesprek met Gemeente Hollands Kroon

Van langhuis naar stolp – in beeld en grafiek, deel 2

L-vormige boerderijen in Noord-Holland

Lezingencyclus 2019 “Voedsel door de eeuwen heen”

Een “weijde onder Sint Pancras”

Verslag RAG-excursie 2019

In Alkmaar eerste Barbacane bij kasteel in Nederland gevonden

Reigersborg Zuid V, een recente opgraving in Hoogkarspel

Even voorstellen: Frans Nieuwenhout

Expositie Dwars door Dirkshorn

Gevonden voorwerpen

Nieuwe publicaties

Schenking

 

Poldergeest 28

Van de redactie

Column: een vierkant in Heiloo

Een middeleeuwse schaal uit Sint Pancras

In memoriam Ger Kalverdijk

Gezocht: nieuwe bestuursleden voor Stichting RAG

Dwars door Dirkshorn, Zes eeuwen tastbare geschiedenis in de Dorpsstraat

Excursie naar kerk, museum, begraafplaats en aansluitende historische wandeling

Interview met Jac Moras

Kaart van de landen gelegen tusschen Alkmaar, Burghorn en den Ringdijk van Geestmerambacht

Nieuwe publicaties

Onderzoek naar de bronstijdbewoning in oostelijk West-Friesland

Van langhuis naar stolp - in beeld en grafiek, nieuw onderzoek naar de boerderijontwikkeling van NoordHolland

Hoofdstraat 39: Nieuwbouw op een super oude kern

Lezingen 2018, een kort verslag

In memoriam Aat Wit

 

Poldergeest 27

Van de redactie

Column: Community archaeology

De Rekere: veenriviertje of kanaal?

Een boerenerf aan de Provincialeweg 5, Zijdewind

Ontginningssporen aan de Dorpsstraat 49-57 in Nieuwe-Niedorp

Een munt… maar welke?

Is de kaart van de Slootgaard uit 1602 anoniem of niet?  

Gevonden voorwerpen

Lezingen St. Regionale Archeologie Gheestmanambocht najaar 2018

Den Burg, ’t Raaksje/Groeneplaats, gemeente Texel

Jaarverslag 2017 Afd. AWN Noord-Holland Noord

Leskisten van de RAG met dank aan Arie en Miep de Boer

Opgraving Krommenie ’t Hain

Agenda

 

Poldergeest 26

Van de redactie

Ook (historische) graven vallen onder erfgoed

Samen met de RAG op stap in de Langedijk met een nieuwe KKK-excursie

20 jaar archeologische activiteiten door Baduhenna in Heiloo

Een donder wat…..?

Een laatste rustplaats in de Zijperpolder; slachtoffers van de slag bij Krabbendam

De Schager Paal

Een bijzonder langhuis in West-Friesland

Kort verslag van de lezingen St. RAG najaar 2017

Nieuwe publicaties

De relevantie van het erfgoedbeleid van de Gemeente Heerhugowaard

Natte Archeologie in Nederland, de Landelijke Werkgroep Archeologie Onder Water

Gevonden voorwerpen: Want scherven brengen…

SCHATRIJK Wieringen

 

Poldergeest 25

Van de redactie

Column: een ijzertijdkano in Vlaardingen

Hofstede Tolcke, later genaamd Tolkerbosch

Een hielbijl uit de bronstijd

Groote Keeten, Boskerpolder

Experimentele Archeologie: potten als toen, maar nu…

In memoriam Marianne Teunis

Gevonden voorwerpen

Twee terpen onder de loep

Twee wraklocaties

Lezingen St. Regionale Archeologie Gheestmanambocht najaar 2017

Opgraving middeleeuwse kerk Veenhuizen

Touwnijverheid aan de binnenduinrand bij Egmond-Binnen

Verdronken dorpen deel II, Grebbe

Archeologisch onderzoek in je achtertuin

Nieuwe publicaties

 

Poldergeest 24

Van de redactie

Column: Toeval

Gevonden voorwerpen

Tegels aan de wand

Ontstaan en ontwikkeling van het meer de Waard, deel 2 (slot)

Praktische basiscursus archeologie, een verslag

Een kijkje in de kerk van Haringhuizen in de 18de eeuw

De korenmolen van Warmenhuizen

Nieuwe boeken

Historisch onderzoek van twee stolpboerderijen aan de Hogebieren bij Haringhuizen

Onder de Middenweg in Heerhugowaard

Nieuwe toekomst voor het Regthuis

Een 17de-eeuwse Galjoot op het Balgzand

 

 

Poldergeest 23

Van de redactie

Ontstaan en ontwikkeling van het meer de Waard, deel 1

Noord-Holland - Bewoning in de ijzertijd en de romeinse tijd (stellingen)

Excursie Wieringen

Gevonden voorwerpen

Het huis genaamd “Emaus” bij Haringhuizen

Een muntschat te Aartswoud

Lezingen Stichting RAG najaar 2016

Verdronken dorpen deel I, Schelphorn

Over de Roxvliet

De “Oude Niedorper Boome” en drie eeuwen huisafval

Afscheid van de Stichting Coördinatie Onderzoek Oud-Geestmerambacht

Praalgraf Reinout van Brederode in Veenhuizen

 

 

Poldergeest 22

Van de redactie

Jaarverslag AWN Afd. Noord-Holland Noord

Archeologisch onderzoek Craenenbroeck Heiloo

Gevonden voorwerpen

Excursie naar Wieringen

Veldtekening Torenburg, Alkmaar

Een dag in het depot

Groot Keins en Klein Keins, legende en werkelijkheid

Kinderen aan de slag in Zuiderloo

In de schaduw van het Slot

Historisch onderzoek van een stolp en langhuis aan de Westfriesedijk

Recent verschenen boeken

Agenda

 

Poldergeest 21

Van de redactie

Silke’s column

Het aanzien van een kasteel in Oudkarspel

De Frisii

Gevonden voorwerpen

Kalverdijk bij Tuitjenhorn is 13de-eeuws

Een belangrijke 16de-eeuwse boerderijplattegrond uit Limmen

Begraafplaatsen 1799 deel 2: Het Botgat, begraven in een vallei in de duinen

Publieksboek 'De Mok', over een vroegmiddeleeuwse vondst uit Schoorldam

Nieuwe lezingencyclus Stichting RAG

 

 

Poldergeest 20* Jubileumnummer

Over de waarde van

Beste lezer!

Tien jaar Stichting Regionale Archeologie “Gheestmanambocht”

Op verkenning in het Geestmerambacht

Samenhang tussen landschap en archeologie in de Kop van Noord-Holland            

Archeologie van het Geestmerambacht

Het Geestmerambacht in de middeleeuwen

Vergeten archeologie in het Geestmerambacht

Kleimeer, het groene hart van het Geestmerambacht

Malen of ten onder gaan

Stichting Langedijker Verleden en de geschiedenis van ’t Regthuis

E.H.P. Cordfunke blijft nog veel over archeologie vertellen

* Verkrijgbaar bij de winkel in het Huis van Hilde en bij de Stichting RAG.

 

Poldergeest 19

Van de redactie

Silke’s column

Studenten leren het vak in Heiloo

Bijzondere bodemvondsten bij de plaats Winkel

Opgraving in de waterberging van Schagerbrug

Zwervende grafzerken en het hergebruik ervan

Een opgraving op de strandwal van Limmen (Zuideinde)

Interessante lezingen najaar 2014

Agenda

 

Poldergeest 18

Voorwoord

De Ursulakerk in Warmenhuizen revisited

Silke’s column Jagers en verzamelaars hadden een hekel aan boeren

Zoektocht naar de Arnaudsput bij de plaats Winkel

De oorsprong van de naam Koedijk

Begraafplaatsen uit de oorlog van 1799

Boerderij uit Vroege Bronstijd in Heiloo gevonden

Agenda

 

Poldergeest 17

Van de redactie

Silke’s column

Een militaire begraafplaats uit 1799

Middeleeuwse bewoning in het centrum van Heiloo

Egmond, de Abdij en de overstuivingen: een natuurramp

Waterberging in de Zijpe

Over de geschiedenis van Sint Pancras

Archeologie in Koedijk

Agenda

 

Poldergeest 16

Van de redactie

Silke’s column: Over beelden

Terp Niekeland aan de Witsmeer

Opgraving Castricum - De Boogaert Fase 3

Verslag eerste fase Herenweg 97 te Schoorl

Gebruik van GPR op de Zanderij in Castricum

Middeleeuwse turfwinning in Limmen en Heiloo Agenda

 

Poldergeest 15

Voor de kramen langs

Websites over lokale archeologie en historie

Silke’s column

Hoe het in de 14e eeuw boterde tussen Heiloo en Alkmaar.... en wat verder ter tafel komt

Eerste verslag opgraving Schagen Nes-Noord 19 juli - 1 augustus 2012

Hooghuizen, een “begraven hofstede” in Limmen en vroege bewoningssporen op de strandwal

Archeologisch onderzoek bij de Kooger Kerk op 13 september 2012 te Zuid-Scharwoude

Agenda

 

Poldergeest 14

Van de voorzitter van AWN Afdeling 9

De POLDER9EEST dansend in de Negensprong

Websites over archeologie

Vronen, een omstreden gebied

Archeologisch Onderzoek in St Pancras

De plek van het oude gemaal van de Kerk en Dergmeer; een onderzoek waard?

Silke’s column

Welke is de oudste?

Een Middeleeuwse duinbeek op de Zanderij te Castricum

Archeologie in natuurmuseum ‘Westflinge

In memoriam Drs. Carla Rogge

Agenda

 

Poldergeest 13

Onze archeologische passie vraagt om nieuwe uitdagingen

Silke’s column

De veldnamen van Schagen

Nieuwe periode RAG 

Publieksdag Nuwendoorn

Archeologische onderzoeken in Sint Pancras in 2011

Archeologie als passie - 60 jaar AWN

Warmenhuizen, Dorpsstraat, een onderzoek dat anders had gemoeten

Historisch theaterpark Justerland

Van de penningmeester

Overzicht donateurs

Scherven in het duin

RAGenda

 

Poldergeest 12

Van de voorzitter

Graven in de ingewanden van de Westfriese Omringdijk

Lezing Michiel Bartels in Koedijk, een verslag

Gezonken als een baksteen

Stukje Heerhugowaardse geschiedenis opgegraven Ragebollen met Wijb Ouweltjes

Lezing Jan de Koning over de archeologie in de stationsbuurt van Heiloo, een verslag

Achter de gevel van Peter Verburg

Napoleon 200 jaar geleden in het Geestmerambacht RAGenda

 

Poldergeest 11

Reuring in de Polder en op de Geest

Een tolhuis onder Schoorldam

Proefsleufonderzoek bij het ‘Huis de Brederode’ in Oudkarspel

Excursie naar kerk, kroeg en Kerkmeer, een verslag

Een terp in Koedijk

Ragebollen met Hans van der Geest-Donkers

Afsluiting restauratie van de Nuwendoorn Paardenmarkt Alkmaar

Nieuw boek: “Een Westfriese affaire, Malers in de Kerk- en Dergmeer

RAGenda

 

Poldergeest 10

Voordewind met de POLDERGEEST en zijdewind met de ZIJTWINDE

Nieuwe dwarsverbindingen

RAGebollen met Frans Diederik

Open dag bij De Druppels

Zijtwinde revisited

Wel of geen zijtwinde bij Koedijk?

Kerken kijken in Broek en Oudkarspel

Kerk- en Dergmeer in West-Friesland toen en nu

De stadt Alkmaer met haare dorpen

RAG-iteiten

De Nuwendoorn herrijst

Ragenda

 

Poldergeest 9

Poldermodellen

Excursie Kerken kijken in Broek op Langedijk

Kerken kijken in Broek op Langedijk (I)

De Druppels/Zijtwinde

Schagen, Polder Burghorn, ‘Land van Broersen

Opgraving op het landgoed de Haaf in Bergen

Archeologisch onderzoek in de Domeynen (Sint Pancras)

Nieuw verschenen boeken

RAGenda.

 

Poldergeest 8

Ragers en Schagers “schragen” voortaan het archeologisch onderzoek in de Noordkop van Noord-Holland

Terugblik op de tentoonstelling Natte Grond Onder De Voeten

Archeologisch onderzoek in Domeynen (Sint Pancras)

Proefsleuven in het recreatiegebied Geestmerambacht (De Druppels)

Rag(e)bollen: interview met Corry Boon

Website RAG

’t Huys ten Nuwendoren onder de loupe

Schoorl, Peecklaan, een onderzoek dat ik nooit had mogen doen

De natuurhistorische geschiedenis van het Geestmerambacht

Boekbespreking: Stormenderland

Kerken kijken in Broek op Langedijk op zaterdag 4 juli 2009

Het COOG-Boek Broek op Langedijk komt er aan!

 

Poldergeest 7

Van de redactie

Wie was de Bisschop van Zuden?

Proefboringen in St. Pancras

Ter nagedachtenis aan Jan Barsingerhorn

Vondsten en vindplaatsen in schervenrijk Geestmerambacht

Verslag bezoek aan de Abdij te Egmond

RAGenda

 

Poldergeest 6

Beste RAG-(g)ers

NATTE GROND onder de VOETEN, tentoonstelling in de Broeker Veiling

Excursie naar de tentoonstelling NATTE GROND onder de VOETEN

Terugblik op 5 jaren van archeologische activiteit in het Geestmerambacht

Excursie naar de abdij van Egmond

Van de penningmeester

De belangrijkste grondsoorten in het Geestmerambacht

Een archeologische opgraving in Broek op Langedijk

Nieuw centrum voor ‘heden, verleden en toekomst’ in Schagen: “De Nieuwe Nes”

Het Terracotta Leger van de eerste Chinese keizers nu ook in Nederland!

Verslag excursie gemaal Kerk- en Dergmeer (Kerkmeerweg, Oudkarspel)

Rag(e)bollen

Nieuwe exposities over archeologie en cultuurhistorie in de regio

RAGenda

 

Poldergeest 5

De Poldergeest’ puft door

Archeologisch onderzoek bij het Kerk- en Dergmeergemaal

Oproep aan alle leden van onze Stichting RAG!

Excursie naar het Kerk- en Dergmeergemaal

Van de penningmeester

 

Poldergeest 4

Geestdrift in de polder

Kort verslag van de bijeenkomst op 4 november 2006 in het museum (Turfschuur) van Kolhorn

Boekbespreking

Informatie over de Stichting Regionale Archeologie ‘Gheestmanambocht’

De oudste droogmakerijen van Nederland lagen/liggen in Oudkarspel

Extra nota bij bouwplan door archeologisch onderzoek

Archeologie bij de Kruissloot in St Pancras

KLEIMEER Van plas tot polder

 

Poldergeest 3

DE POLDERGEEST puft uit

Riolering in Sint Pancras

Verslag bezoek aan Prov. Arch. Depot te Wormer

Van de voorzitter

Het Heilige Loo

Dodenbestel

Een oude Altaarsteen in Koedijk

Het kasteelterrein Nuwendoorn wordt opgeknapt

Schatten onder je voeten

Een gelegenheid verloren

Mededelingen

 

Poldergeest 2

De POLDERGEEST is wakker!

Verslag bijeenkomst en ‘excursie’ naar de Nuwendoorn op 12 november 2005

Van de penningmeester

Gronings Museum

Archeologische Werkgroep Kop van Noord-Holland

Historie Twuyverhoek

Verkennend onderzoek bij de Twuyvermeren in St Pancras

Geestmerambacht : van Ambacht → Polder →  Recreatiegebied

 

Poldergeest 1

De POLDERGEEST ontwaakt !

WAT ER IS GEPASSEERD

Verslag bijeenkomst op 22 januari 2005

"Gheestmanambocht"

Het begin van de archeologie in Heiloo

De knik in de Omringdijk bij Nuwendoorn

Van de redactie

·  Artikelen/boeken

 

Ode aan Heiloo, het rijke verleden aangevuld.

Download dit boekje hier.

Kijk in uw map Downloads.

 

Losse nummers van Poldergeest (na)bestellen.

 

Zie de bestelpagina

 

Kerk- en Dergmeerensemble

Er is de afgelopen jaren heel wat geschreven over dit ensemble. Een (niet volledig) overzicht is hier te lezen.

 

PowerPoint geschiedenis Geestmerambacht

Stichting RAG heeft een PowerPoint presentatie gemaakt over de geschiedenis van het Geestmerambacht. Om de PowerPoint te bekijken, klik hier.

 

Canon van Kennemerland

Kennemerland is één van de oudst bewoonde delen van Noord-Holland en heeft altijd een centrale rol gespeeld in de Noord-Hollandse geschiedenis.

Voor meer informatie klik hier.

 

Canon van de Noordkop

De Canon van de Noordkop is de vierde in de reeks van Regionale Canons van Noord-Holland.

Voor meer informatie klik hier.

Kijk ook op Canon van de Noordkop

 

Canon van West-Friesland

In de Canon van West-Friesland schetst historicus Jos Leenders de ontwikkeling van deze regio. In 29 geïllustreerde vensters wordt de Westfriese geschiedenis beschreven vanaf de eerste bewoning tot het heden.

Voor meer informatie klik hier.

Kijk ook op Canon van West-Friesland

 

West-Friesland toen en nu

In het vijfde deel  ("Droge voeten") van deze 15-delige serie staat een artikel over het gemaaltje van de Kerk- en Dergmeer bij Oudkarspel.

Voor meer informatie klik hier.

 

Canon van de waterstaatsgeschiedenis

Het boekje Stormenderland geeft de canon van de Noord-Hollandse waterstaatshistorie weer in 30 "waterspiegels".

Voor meer informatie klik hier.

 

Kijk ook op Canon waterstaatsgeschiedenis

 

Kaarten

 

Gheestmanambocht en de Schager en Niedorper Koggen

Gheestmanambocht, hier samen met o.a. de Schager- en Niedorper Koggen op een kaart van Joan Blaeu, is een van oudst bekende schrijfwijzen van Geestmerambacht. Klik op de kaart voor een vergroting.

 

Archeologische kaarten Geestmerambacht e.o.

Bron: Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek

 

Vroege middeleeuwen (700-950 na Chr.)

Legenda

 

Late middeleeuwen (±1350)

Legenda

 

 

 

Bodemkaart Geestmerambacht

Uitgave Stichting voor Bodemkartering, Wageningen, Opname Ir. P. du Burck, 1948-1949.

De Stichting RAG beschikt over een digitale versie van deze kaart (schaal 1:16667 / 181.845 kB). Voor meer informatie stuur een mail.  Zie ook Poldergeest 6 (artikel "De belangrijkste grondsoorten in het Geestmerambacht").