Kerk- en Dergmeerensemble

 

 

Literatuuroverzicht

 

Jaar Auteur Titel artikel/boek/lemma Verschenen in tijdschrift/boek/website Bijzonderheden
1841, 1845 Aa, A.J. van der Kerkmeer

Dergmeer

Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden De lemma's over de Kerkmeer en de Dergmeer kunnen hier gedownload worden.
1865 Vries Azn, G. de De kaart van Hollands Noorderkwartier in 1288   Blz. 36 en 37. Dit boek kan hier gelezen worden.
1887 Andriessen, W.F. 4 Juli 1612-4 Juli 1887 Nieuws van de Dag, 4 juli 1887, 5de blad Dit artikel kan hier gedownload worden.
1965 Keuning, H.J. Het Nederlandse volk in zijn woongebied   Blz. 168
1965 Cock, J.K. de Bijdrage tot de historische geografie van Kennemerland in de Middeleeuwen op fysisch-geografische grondslag   O.a. blz. 213 t/m 220.
1974 Brandts Buys, L. De landelijke bouwkunst in Hollands Noorderkwartier   Blz. 530
1984 Thurkow, A.J. e.a. Atlas van Nederland, Deel 2 Bewoningsgeschiedenis   Blz. 9
1985 Heslinga, M.W. e.a. Nederland in kaarten.Verandering van stad en land in vier eeuwen cartografie   Blz. 20
2001

Encarta ® Naslagbibliotheek - Winkler Prins.

Lemma polder [waterstaatkunde]

  Dit lemma kan hier gedownload worden.
2001 Veltum, Coba De Kerkmeer Van Otterplaat tot Groenveldsweid, Oktober 2001 Blz. 36 ev: Drie foto's van het Kerk- en Dergmeerensemble uit 1960.
2001 Komen, Henk Droge voeten op vrije grond. De geschiedenis van West-Friesland en Kennemerland in vogelvlucht   Blz. 54 t/m 62 gaan over de ontginning van het Geestmerambacht
2002 Kalverdijk, Ger Het behoud van het Kerkmeer- en Dergmeercomplex   Tweede brief van Ger Kalverdijk aan het Provinciaal bestuur van Noord-Holland. Deze brief kan hier gedownload worden.
2002 Rogge, Carla Beschrijving en waardebepaling van het Kerkmeercomplex;  Samenvatting van het rapport van mevr. Carla Rogge (Monumentenzorg Alkmaar) Het behoud van het Kerkmeer- en Dergmeercomplex door Ger Kalverdijk (zie hierboven), blz. 6. Dit artikel kan hier gedownload worden.
2004 BügelHajema Inventarisatie karakteristieke panden gemeente Langedijk Website Gemeente Langedijk Blz. 11
2004 Borger, G.J. De Achtermeer bij Alkmaar, de oudste droogmakerij? Historisch Geografisch Tijdschrift 22 Blz. 37-49. Dit artikel kan hier gedownload worden.
2005 Reh, Wouter, Clemens Steenbergen en Diederik Aten Zee van land   Blz. 78
2006 Komen, Henk Kapellen aan de dijk   Blz. 11 t/m 25 gaan over het ontstaan van de Langedijker dorpen in de periode 600 tot 1100.
2007 Stichting C.O.O.G. Oudkarspel, meer dan 4 eeuwen water- en veldnamen met de oudste droogmakerijen.   Blz. 210 en blz. 197 e.v.
2007 Kalverdijk, Ger De Kerk- en Dergmeer; De oudste droogmakerijen zijn het behoud van het gemaal en het huis "op het Oude Kerckhoff" waard. Oudkarspel, meer dan 4 eeuwen water- en veldnamen met de oudste droogmakerijen. Uitgave van Stichting C.O.O.G. Blz. 197 ev

Dit artikel kan hier gedownload worden.

2007 Kalverdijk, Ger De oudste droogmakerijen van Nederland lagen/liggen in Oudkarspel Poldergeest, nr. 4 Blz. 3
2007 Ouweltjes, Wijb Kerk- en Dergmeergemaal het behouden waard Van Otterplaat tot Groenveldsweid, Oktober 2007 Blz. 33: Kaart en drie foto's.
2007 Ouweltjes, Wijb Archeologisch onderzoek bij het Kerk-en Dergmeergemaal Poldergeest, nr. 5 Blz. 2
2007 Kalverdijk, Ger Tekst bij de handtekeningenactie voor aanmelding Kerk- en Dergmeerensemble als monument   Deze tekst kan hier gedownload worden.
2007 Rossum, Jaap van Twee filmpjes van de draaiende vijzel in het vm gemaal van de Kerkmeer Te zien op YouTube

Te zien op YouTube

 
2007 Zutt, Joop De eerste droogmakerijen ter wereld Jaarboek 2007 (74) van het Westfries genootschap Blz. 47-61; Met op blz. 60 een door Ger Kalverdijk gemaakte foto van «Het voormalig gemaal van de Kerkmeer- en Dergmeerpolder. Een eenvoudig zwart geverfd gebouwtje markeert de plek waar vanaf 1547 de eerste molen dienst deed.» Op blz. 61 staat dat de onderliggende grond van deze plek interessant is, «die in 16e eeuwse akten Het Oude Kerckhof wordt genoemd.»
2008 Komen, H. E. De Langedijk in de Middeleeuwen verlegd Jaarboek 2008 (75) van het Westfries genootschap Blz. 90-106; Met op blz. 100 aandacht voor het oude kerkhof, een stuk land aan een dwarssloot met de naam de Winterweg, ter hoogte van de Kerkmeer bij Oudkarspel.
2008 Rossum, Jaap van Verslag excursie gemaal Kerk- en Dergmeer Poldergeest, nr. 6 Blz. 12
2009 Mannaert, Han, BjŲrn de Vries, Jan & Ida Tauber en Ger Kalverdijk De brand van de Kerkmeermolen COOG-Blick, jaargang 14, nr. 1, januari 2009 Deze artikelen kunnen hier gedownload worden.
2009 Mannaert, Han Kromhout in de polder COOG-Blick, jaargang 14, nr. 1, januari 2009
2009 Vries, BjŲrn de, Jan & Ida Tauber en Ger Kalverdijk De Kerk- en Dergmeerpolder COOG-Blick, jaargang 14, nr. 1, januari 2009
2009 Zwet, Han van Lofwaerdighe dijckagies en miserabele polders. Een financiėle analyse van landaanwinningsprojecten in Hollands Noorderkwartier, 1597-1643   Blz. 455 en 483
2010 Rossum, Jaap van Excursie naar kerk, kroeg en Kerkmeer, een verslag Poldergeest, nr. 11 Blz. 5
2010 Vries, BjŲrn de Een West-Friese Affaire, malers in de Kerk- en Dergmeer. BjŲrn de Vries is de eigenaar/bewoner van het Kerk- en Dergmeerensemble; zie ook  Poldergeest, nr. 11, blz. 11.

Op blz. 124 van dit boek staat een uitgebreid overzicht van literatuur waarin de Kerk- en Dergmeer worden genoemd.

2010 Spruit, Ruud Het gemaaltje van Kerk- en Dergmeer bij Oudkarspel, Oudste droogmakerij in Nederland? West-Friesland toen en nu; Deel 5. Droge voeten Dit artikel kan hier gedownload worden.
2010 Kalverdijk, Ger Natuur, vervlochten in de cultuur van Heiloo en het Geestmerambacht. Een terugblik en... vele uitdagingen voor de toekomst. Blad nummer 22 - september 2010, blz. 22-25. Uitgave van KNNV afdeling Regio Alkmaar en IVN Noord-Kennemerland. Dit artikel kan hier gedownload worden.
2011 Gemeente Langedijk Beleidsnota Cultuurhistorie Gemeente Langedijk 2011 Website Gemeente Langedijk Blz. 31, 89, 91, 113, 114, 118
2011 Diederik, Frans (Archeocultura) Gemaal Kerk- en Dergmeer. Bureauonderzoek naar de archeologische waarde van een perceel land waarop in vroeger tijd de molens en het gemaal van de Kerkmeer stonden. Website Gemeente Langedijk

 

Dit rapport kan hier gedownload worden.
2011 Raad, Harry de Lag de oudste droogmakerij in het Geestmerambacht? In rubriek Ik was erbij in Alkmaarsche Courant, 12 juli 2011 Dit artikel kan hier gedownload worden.
2011 Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier Verhaal ACHTERMEER EERSTE DROOGMAKERIJ, Kleine Achtermeer bij Alkmaar oudste droogmakerij van Nederland Website Oneindig Noord-Holland  
2011 Schmitz, Ruud Achtermeer is toch echt de oudste Alkmaarsche Courant,  4 augustus 2011 Dit artikel, waarin Diederik Aten en Harry de Raad worden geciteerd, kan hier gedownload worden.
2011 Rossum, Jaap van Filmpje van de draaiende vijzel in het vm gemaal van de Kerkmeer Te zien op YouTube  
2012 Aten, Diederik m.m.v. Harry de Raad en Edith M. van Schoor. Nyeuwen lande ... uuyte Achtermeer, discussie rond de Achtermeer als eerste droogmakerij Oud Alkmaar, 2012, nr. 1 Dit artikel kan hier gedownload worden.
2012 Rossum, Jaap van Powerpointpresentatie Bewoningsgeschiedenis Geestmerambacht YouTube Deze PowerPoint is hier te bekijken.
2013 Gemeente Langedijk Advies ten behoeve van Beleidsnota Cultuurhistorie Langedijk, 2009 (aangevuld in 2013). Website Gemeente Langedijk Blz. 29, 92, 101, 126, 129
2013 Gemeente Langedijk Beleidskaart archeologie 2013 Website Gemeente Langedijk  
2013 Gemeente Langedijk Conceptlijst Aanwijzing Gemeentelijke Monumenten, Eerste fase Website Gemeente Langedijk Blz. 12
2013 Buitink, Bert De geschiedenis van Sint Pancras tot ca. 1900   Blz. 30 e.v. over de ontginning van het Geestmerambacht
2013 Schoor, Edith M. van Lezing over haar onderzoek naar de vroegste geschiedenis van de polder Achtermeer. Vond plaats op 1 november 2013 in het gebouw van het Regionaal Archief in Alkmaar Georganiseerd door Actavitalis in samenwerking met Harry de Raad van het Regionaal Archief Alkmaar.
2014 Kalverdijk, Ger Update van de tekst bij de  handtekeningenactie voor aanmelding Kerk- en Dergmeerensemble als monument   Deze tekst kan hier gedownload worden.
2014 Kaan, Arie Dergmeer- en Kerkmeerpolder COOG-Blick, maart 2014, blz. 17-20  
2014 Polman, Mariette  (PolmanAdvies Haarlem) Redengevende beschrijving Kerkmeerweg 20 Oudkarspel    
geen jaartal Gemeente Langedijk Lijst monumentale panden/objecten Website Gemeente Langedijk