Lezingencyclus 2019 “Voedsel door de eeuwen heen”

 


LET OP: De derde en laatste lezing in onze serie “Voedsel door de eeuwen heen” op dinsdag 10 december 2019 kan helaas niet doorgaan. Spreker Claudia Vandepoel is door ziekte niet in de gelegenheid haar lezing te verzorgen. Mogelijk zal Claudia Vandepoel komend voorjaar de lezing wel kunnen geven. We houden u op de hoogte.

 

 

http://www.rag-archeologie.nl/Agenda/Lezingencyclus%20najaar%202019.htm