Lezingen St. Regionale Archeologie Gheestmanambocht najaar 2018


 

W

e nodigen u van harte uit voor het bijwonen van drie lezingen die wij dit najaar organiseren. Het thema is ditmaal Begraven en begraafplaatsen.

 

De sprekers van de drie lezingen zijn:

·        dinsdag 6 november 2018 Anita van Breugel,

·        donderdag 29 november 2018 Lisette Kootker,

·        dinsdag 11 december 2018 Constance van der Linde.

 

 

Aanmeldingsformulier

 

 

Inhoud van de lezingen

 

6 november 2018: Anita van Breugel

"Funerair erfgoed: erfgoed tussen hemel en aarde"

Vanuit de Stichting Terebinth vertelt Anita van Breugel over de waarde van funerair erfgoed met voorbeelden uit de regio. De stichting zet zich in voor het behoud van oude kerkhoven en grafstenen. Anita van Breugel is architectuur- en cultuurhistoricus, en werkzaam bij de BUCH. Dit is het samenwerkingsverband van de gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo. Zij heeft verschillende historische begraafplaatsen bestudeerd en vertelt onder meer over de bijzondere symboliek van grafstenen die vaak met de hand gebeitelde teksten en ornamenten laten zien.

 

29 november 2018: Lisette Kootker:

“Oude technieken - nieuwe vraagstellingen. Over de toepassing van isotopenonderzoek in de archeologie"

De afgelopen jaren is het archeologische skeletonderzoek verdiept met verschillende nieuwe technieken, zoals DNA- en isotopenonderzoek. Tegenwoordig zijn we derhalve niet alleen in staat inzicht te geven in de demografie van oude populaties, maar ook in onderlinge verwantschappen, het genuttigde voedsel (vlees, vis of een combinatie van beide?) en de herkomst van de mensen. Waar kwamen de mensen vandaan en welke wegen legden zij af? Dr. Lisette Kootker, verbonden aan de Vrije Universiteit Amsterdam,  promoveerde in 2017 op de toepassing van isotopenonderzoek in de Nederlandse archeologie. In deze lezing zal zij toelichten hoe een oude techniek uit de geologie een nieuwe impuls gaf aan archeologisch populatieonderzoek en ingaan op de (on)mogelijkheden van isotopenonderzoek in de archeologie.

 

11 december 2018: Constance van der Linde:

“Dood en gewond langs de Slaperdijk; de Slag om de Zijpe (10 september 1799)”

Onlangs zijn door archeologen de resten van een menselijk skelet aan de Slaperdijk in Schagen geborgen. Constance van der Linde is als fysische antropologe betrokken bij het onderzoek. Zij gaat in haar lezing in op het skeletonderzoek van de soldaten waarvan de resten nu zijn opgegraven. Het gaat om soldaten van de 42ste Halve Brigade van het Franse leger. Ook laat zij zien hoe ze als fysisch antropoloog te werk gaat.

 

Praktische informatie

De lezingen worden gehouden in de grote zaal van Het Behouden Huis, Dorpsstraat 850, 1724 NV Oudkarspel*.

Iedereen is welkom. Toegang is vrij. Na afloop van de lezingen stelt Stichting Regionale Archeologie “Gheestmanambocht” een vrijwillige financiële bijdrage zeer op prijs. Consumpties zijn voor eigen rekening.

 

De zaal is open vanaf 19.30 uur.

-        20.00 - 20.45 uur eerste deel van de lezing,

-        20.45 - 21.00 uur pauze met koffie en thee,

-        21.00 - 21.30 uur tweede deel van de lezing en aansluitend gelegenheid om vragen te stellen,

-        22.00 afsluiting.

 

Als u een of meer van deze drie lezingen wilt bijwonen, meld u zich aan bij Stichting Regionale Archeologie “Gheestmanambocht” (info@rag-archeologie.nl, vermeld a.u.b. uw naam, het aantal personen en welke lezing(en) u wilt bijwonen) of via dit aanmeldingsformulier.

 

Houd i.v.m. met mogelijke wijzigingen de website www.rag-archeologie.nl en onze Facebookpagina in de gaten.

 

*Bereikbaarheid van Het Behouden Huis

Parkeren: Voor het Behouden Huis of op parkeerterrein bij Vomar Voordeelmarkt, Voorburggracht 415, 1724 NZ Oudkarspel (5 minuten lopen naar Behouden Huis).

Openbaar vervoer: Bus 169 Alkmaar-Oudkarspel vv, halte Zaagmolenweg (5 minuten lopen naar Behouden Huis).

 

 

 

 

Naar boven

 

Terug naar Poldergeest online