Excursie terpen Warmenhuizen

 

De excursie is volgeboekt; aanmelden is niet meer mogelijk!

 

 

We hebben hem twee maal moeten uitstellen: de excursie naar de terpen van Warmenhuizen. Onder het motto drie maal is scheepsrecht gaan we deze excursie opnieuw inplannen en wel op zaterdag 18 juni 2022.

 

Rinus Jonker van de Historische Vereniging Harenkarspel en Henk van Haaster van BIAX Consult gaan ons die dag van alles vertellen en vooral ook laten zien over de terpen in Warmenhuizen. BIAX heeft begin deze eeuw een onderzoek gedaan op de terp Hartendorp in Warmenhuizen over voedingsgewoonten en milieuomstandigheden in de 12de-13de eeuw.

 

We beginnen de dag om 11.00 uur 's morgens in het Bolletjescafé de Klok aan de Stationsstraat 24 in Warmenhuizen.

Het programma op 18 juni gaat er zoals het er nu naar uitziet als volgt uitzien:

11.00 Ontvangst van de deelnemers in Bolletjescafé de Klok met een kopje koffie of thee.

11.20 Inleiding door Henk van Haaster van BIAX Consult over onderzoek op de terp Hartendorp

12.00 Inleiding + rondwandeling met Rinus Jonker van de Historische Vereniging Harenkarspel langs terpen van Warmenhuizen.

14.00 Afsluiting

Tijden bij benadering.

 

Het adres van het Bolletjescafé de Klok is Stationsstraat 24, Warmenhuizen. Het café is goed bereikbaar zowel met openbaar vervoer (bus 157 stopt voor de deur) als met eigen vervoer (er is ruim voldoende parkeergelegenheid).

 

Meld u vóór 1 juni 2022 aan via het aanmeldingsformulier. Via e-mail kan ook: info@rag-archeologie.nl (vermeld daarbij uw naam, het aantal personen, uw telefoonnummer en of u donateur bent van RAG).

 

Let op: het maximaal aantal deelnemers bedraagt 20! Deelname aan de excursie voor donateurs is kosteloos. Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld. Geďnteresseerden die geen donateur zijn wordt verzocht om 4 euro over te maken op het rekeningnummer van het RAG NL85 INGB 0000 7791 46 t.n.v. Stg Reg Arch Gheestmanambocht te Alkmaar onder vermelding van: excursie 2022. Deelname is geheel op eigen risico.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beste donateurs van St. RAG en alle anderen met belangstelling voor archeologie en bouwhistorie,

 

S

tichting RAG heeft voor zaterdag 23 juni 2018 weer een Kerk-Kroeg-Kerkmeer-excursie georganiseerd, dit keer naar de Kooger Kerk in Zuid-Scharwoude en (opnieuw) de Allemanskerk in Oudkarspel. Dat zal gebeuren in navolging van de twee Kerk-Kroeg-Kerkmeer-excursie van enkele jaren geleden o.l.v. Drs. Carla Rogge (+) naar alle kerken in Broek op Langedijk en in Oudkarspel. Deze keer zal er ook speciale aandacht uitgaan naar de kerkhoven van beide kerken, ook gezien vanuit archeologisch perspectief.

We worden om 10 uur met koffie of thee ontvangen door gastheer/gids Jan A. Jong in de Kooger Kerk of/en de “Rode Steen” in Zuid-Scharwoude.

Om 11.15 uur vertrekken we vandaar met eigen vervoer naar de Allemanskerk in Oudkarspel, waar we vanaf ca. 11.30 tot 12.45 uur verblijven o.l.v. van gids Chris Polhuis.

Daar zal ook ons bestuurslid Ger Kalverdijk iets vertellen over het z.g. Kerkmeertuinenplan, een mogelijke functie-uitbreiding van het Kerk- en Dergmeerensemble met een educatief heempark voor oude en nieuwe groentegewassen, vergeten boerenbloemen en kruiden, imkerij, laagstamfruit, pluk- en vlindertuinen op biologische basis.

Na de kerk en een interessante wandeling door de Luizeknip zien we elkaar weer tussen ca. 13 en 14 uur in het historisch café De Knip. De koffie of thee is daar op rekening van RAG, maar men kan ook een broodje eten op eigen rekening. In het café zal Björn de Vries ons de historie vertellen van zijn Kerk- en Dergmeergemaaltje, waar hij vervolgens om ca.14.15 uur de diesel zal starten. Aan opvolgende kleine groepen zal hij daarbij een toelichting geven tot het  einde van de Kerk-Kroeg-Kerkmeer-excursie om ca. 15 uur.

Men kan bij deze excursie ook een dagdeel meemaken en al of niet de Kniplunch gebruiken.

Inschrijving voor de excursie (volledig of gedeeltelijk) is wenselijk. Dit kan via ons e-mailadres of via onderstaand aanmeldingformulier (vermeld daarbij: volledig of gedeeltelijk, wel of niet de Kniplunch) via ons e-mailadres info@rag-archeologie.nl of via onze website www.rag-archeologie.nl. Graag aanmelden vóór 16 juni 2018.

Aanbevolen wordt deze website in de gaten te houden voor eventuele veranderingen in het programma. Een vrijwillige bijdrage is welkom aan het einde van de ochtend of aan het einde van de middag.

Het RAG-bestuur wenst U veel interessants en  plezier toe op 23 juni!


 

 

 

Kooger Kerk

Allemanskerk

 

Aanmeldingsformulier

 

Voorgeschiedenis van het Kerk- en Dergmeer-ensemble

Het kerk- en Dergmeergemaal in Oudkarspel

(foto Jaap van Rossum)

Een paar jaar geleden verkreeg het Kerk- en Dergmeer-ensemble (kortweg: K&D) in Oudkarspel de status van gemeentelijk monument van Langedijk. Het K&D-ensemble bestaat uit een dieselgemaaltje uit 1916 en een molenhuis uit ca. 1850, gelegen op het ”Oude Kerckhoff”. Deze naam van het 4100 m2 grote restant van de Kerkmeerringdijk werd al genoemd in de transportaktes van grond aan het einde van de 16de eeuw. Dankzij de goede zorgen en de grote financiële offers van K&D-eigenaar Björn de Vries bevinden het huis en het gemaal zich o.a. door kostbare fundamentversterking in goede staat en is het gemaaltje weer maalvaardig gemaakt. Door aankoop van een Samofa-dieselmotor en restauratie van de nog oorspronkelijke molenvijzel is de herinnering aan de op één na oudste droogmakerij in Nederland voorlopig (!) veilig gesteld. Het Kerkmeer en het Dergmeer werden al in de eerste helft van de 16de eeuw steeds met één schepradmolen drooggelegd. Zo ontstonden de Kerkmeer, mogelijk eerder ook de Dergmeer, door het werk van de mannen o.l.v. Jacob Jansz. Stoot, de schout van Harenkarspel, betaald door voornamelijk Alkmaarse regenten, de gebroeders Willem Jansz. en Jan Janz. (van den Nijenburg) en hun oomzeggers Dirk en Bartelomeus van Teijlingen. Men leze hierover Björn de Vries’ boek “Een West-Friese affaire, Malers in de Kerk- en Dergmeer” en G. Kalverdijk: blz.197-208 in het C.O.O.G.-boek “Oudkarspel, meer dan 4 eeuwen water- en veldnamen”, ook te vinden op deze website (Archief).  

 

Naar boven

 

Terug naar Poldergeest online